جداول رادیونیک توضیح داده شده است

در این مقاله ما در مورد جدول Radionic صحبت می کنیم که یک ابزار بهبودی کوانتومی نامحدود است ، همراه با یک آونگ و بر اساس آن استفاده می شود.

ادامه مطلب